شبکه های اجتماعی
پروژه ها - رضا مهدوی
  • رایتل

    نمونه کمپین های جالب رایتل : “از بی نهایت لذت ببرید”، “از سرعت واقعی لذت ببرید” ، ” یک ماه کامل با رایتل” ، ” رایتلی زندگی کن” ، ” در هنگام رانندگی پیامک نزنید” ، ” ۳G چیست؟”
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!