شبکه های اجتماعی
بایگانی‌های مارکتاک - رضا مهدوی
مرداد ۱۷, ۱۳۹۷

مارکتاک – اولین برنامه تخصصی برندسازی و بازاریابی ایران

مرداد ۱۷, ۱۳۹۷

مارکتاک / قسمت اول / گفتگو با دکتر فرزاد مقدم(بخش اول)

مارکتاک، اولین برنامه تخصصی در حوزه برند سازی و بازاریابی اولین قسمت برنامه مارکتاک با حضور دکتر فرزاد مقدم فارغ التحصیل رشته تبلیغات با گرایش مدیریت برند و مولف کتاب هفت گام برندسازی .
مرداد ۱۷, ۱۳۹۷

مارکتاک / قسمت اول / گفتگو با دکتر فرزاد مقدم(بخش دوم)

ادامه گفتگو رضا مهدوی با دکتر فرزاد مقدم
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!