شبکه های اجتماعی
بایگانی‌های rebranding - رضا مهدوی
مرداد ۱۷, ۱۳۹۷

چرا باید برند بسازیم؟

برندسازی این روزها به موضوع پیچیده ای تبدیل شده است. تعاریف زیادی از آن ارائه می شود، مدل های زیادی برای پیاده سازی آن تولید می شود. اما برندسازی واقعا چیست؟
مرداد ۱۷, ۱۳۹۷

بازسازی برند؛روح تازه ای که در کالبد سازمان دمیده می شود

مرداد ۱۷, ۱۳۹۷

مارکتاک – اولین برنامه تخصصی برندسازی و بازاریابی ایران

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!