• Let`s Build a Real Brand

هیوندای

پروژه برندینگ هیوندای

صنعت خودرو، یکی از جذابترین صنایعی بود که تابحال در آن فعالیت داشته ام. اگرچه در ایران فضا خیلی رقابتی نیست و تعداد بازیگران این حوزه محدودند اما تجربه همکاری با یکی از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی جهان، تجربه ارزشمندی بود.

بومی سازی دستورالعمل های برند هیوندای، مدیریت کمپین های تبلیغاتی، خرید رسانه، مدیریت بودجه های تبلیغاتی، مدیریت رویدادها و نمایشگاه ها، یکپارچه سازی نمایندگان فروش، برخی از فعالیت هایم را تشکیل می دادند.

پروژه برندینگ

    با من تماس بگیرید