• Let`s Build a Real Brand

وایمکس ایرانسل

وایمکس ایرانسل

مدیریت پروژه برندینگ وایمکس ایرانسل تجربه جذاب و ارزشمندی بود.  وایمکس ایرانسل کمک شایانی به ارتقای تصویر برند این شرکت کرد. معرفی وایمکس به صورت متفاوتی اجرا شد و از ابتدا تصمیم گرفته شد تا مسیر تبلیغات وایمکس از موبایل جدا شود. خلق یک کاراکتر به عنوان سمبل وایمکس یکی از این اقدامات برای ایجاد تمایز بود اما از آنجا که ما را با چالشهای فراوانی در تولید تیزرهای تلویزیونی مواجه کرد، پس از مدتی مجبور به حذف آن از تبلیغات تلویزیونی شدیم.

کاراکتر وایمکس ایرانسل

    با من تماس بگیرید